top of page

KWALIFIKACJE

WYKSZTAŁCENIE KYNOLOGICZNE:

Studia podyplomowe

" Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie"

" Zoopsychologia - problemy behawioru psów"

 

Piony dydaktyczne i warsztaty praktyczne realizowane podczas studiów:

SZKOLENIE PSÓW

 • Motywowanie psa z wykorzystaniem łańcucha łowieckiego oraz kontrolowanie emocji - sędzia Z. Mrzewińska

 • Podstawy szkolenia. Metody tradycyjna i pozytywna - dr E. Adamkiewicz

 • Przygotowanie psa do treningu - dr J.Szmurło

 • Psie sporty - dr E. Adamkiewicz

 • Szkolenie - przykłady praktyczne - mgr A. Osija

 • Szkolenie posłuszeństwa -zajęcia praktyczne - dr K. Fiszdon, J. Chodzeń

 • Szkolenie psów - zajęcia praktyczne – sędzia Z. Mrzewińska

 • Praca na śladzie - zajęcia praktyczne - J. Chodzeń

 

ŻYWIENIE

 • Żywienie psów - prof. dr hab. E. Sawosz-Chwalibóg

 • Dieta i jej wpływ na zachowanie - dr S. Berwid-Wójtowicz

 • Żywienie szczeniąt - dr S. Berwid-Wójtowicz

 • Żywienie psów sportowych - dr S. Berwid-Wójtowicz

BIOLOGIA

 • Funkcjonowanie organizmu psa - lek. wet. D. Zalewska

 • Ruch i morfologia - dr A. Kurek

 • Udomowienie i zmiany zachowania psów - dr K. Fiszdon

 • Biochemia zachowania - mgr A. Redlicka

 • Zmysły - Dr K. Fiszdon

 • Filogeneza i ontogeneza zachowania psów – dr K. Fiszdon

 • Ekologia behawioralna, behawioryzm i kognitywizm, zachowanie jako wynik doboru behawioralnego – prof. dr hab. T. Kaleta

 • Podstawowe koncepcje etologii - Prof. dr hab. T. Kaleta

 • Podstawy neurofizjologii – prof. dr hab. T. Kaleta

 • Dzikie psowate – prof. d hab T. Kaleta

 • Podstawy anatomii – prof. dr hab. F. Kobryńczuk

DOBROSTAN

 • Dobrostan psów w schronisku – lek. wet. J. Łapińska

 • Dobrostan psów – prof. dr hab. T. Kaleta

 • Pomieszczenia i transport – prof. dr hab. T. Kaleta

KOMUNIKACJA

 • Zoosemiotyka – mgr. inż. A. Kokocińska

 • Sposoby porozumiewania się psów - sędzia mgr A. Redlicka

TERAPIA I ZACHOWANIE

 • Klasyfikacja zachowań niepożądanych - dr K. Fiszdon

 • Pozostałe zachowania niepożądane i uciążliwe studium przypadku dr J. Iracka

 • Lęki i fobie, Lęk separacyjny - diagnostyka, przyczyny, kontrola i zapobieganie - dr J. Iracka

 • Lęki i fobie, alternatywne metody terapii -- mgr A. Osija

 • Zachowania przymusowe (kompulsywne) - lek wet. J. Łapińska

 • Metody badań ankietowych - mgr D. Tomczyk

 • Zachowania agresywne - dr A. Szywała

 • Postępowanie z uratowanymi psami i przygotowanie ich do adopcji - lek wet. J. Łapińska

 • Wprowadzenie do Farmakoterapii - dr n. wet. Katarzyna Siewruk

 • Zaburzenia behawioralne u starych psów - dr n.wet J. Kudła

 • Różnicowanie zaburzeń somatycznych i behawioralnych - dr J. Iracka

 • Przykładowe problemy behawioralne - dr A. Szywała, dr K. Fiszdon

 • Praktyka terapeuty problemów behawioralnych - dr A. Szywała

 • Problemy starego psa – dr J. Kudła

 • Problemy behawioralne – teoria postępowania - dr K. Fiszdon

 • Geneza problemów behawioralnych - sędzia mgr A. Redlicka

 • Proces terapeutyczny - dr K. Fiszdon

 • Proces terapeutyczny - Model EMRA - A. Kłosiński

 • Prowadzenie konsultacji, praca z klientem - mgr D. Tomczyk

 • Prowadzenie konsultacji, praca z klientem - mgr D. Tomczyk

 

HODOWLA

 • Rozród – lek. wet. D. Zalewska

 • Podstawy genetyki - dr Katarzyna Fiszdon

 • Dziedziczenie umaszczenia – dr K. Fiszdon

 • Postępowanie w przypadku chorób dziedzicznych - Dr K. Fiszdon

 • Rozwój szczeniąt, testy szczeniąt – dr K. Fiszdon

 • Metody pracy hodowlanej – dr Katarzyna Fiszdon

 • Testy psychiczne- dr K. Fiszdon

ZDROWIE

 • Profilaktyka weterynaryjna i pielęgnacja - lek. Wet. Dorota Zalewska

RASY PSÓW – CHARAKTERYSTYKA I HISTORIA

 • Rasy i typy użytkowe - dr Katarzyna Fiszdon

 • Grupy I, II, III,V, IX i X FCI - mgr Mirosław Redlicki

 • Grupa IV FCI- mgr Joanna Adamowska

 • Grupa FCI VI, VII, VIII, międzynarodowy sędzia mgr Aleksander Skrzyński

PSY PRACUJĄCE

 • Użytkowanie łowieckie - mgr Aleksander Skrzyński

 • Użytkowanie psów do ochrony stada - dr Katarzyna Fiszdon

 • Praca węchowa, aport, ratownictwo – sędzia Zofia Mrzewińska

 • Detekcja nowotworów - prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

 • Osmologia – wykrywanie materiałów - prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

 • Tropienie wyszukiwanie ludzi - prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

 • Działanie zmysłu węchu - prof. dr hab. Tadeusz Jezierski   

 • Użytkowość i szkolenie psów do dogoterapii - mgr M. Habrowska

INNE

 • Społeczność lokalna na rzecz psów – mgr A. Redlicka

 • Ustawodawstwo - Pies w prawie – mec. mgr Sebastian Magdoń

KURSY, SEMINARIA I WARSZTATY w których uczestniczyłam:

 

2010

 • Kurs trenerski - Alteri

2011

 • Seminarium z Sarah Fisher Metody T-Touch

2012

 • Seminarium z Turid Rugaas - Rasy psów, predyspozycje, potrzeby i problemy psów rasowych i wielorasowych

 • Warsztaty Batting 1000 dla psów reaktywnych - Grisha Stevard

 • Studia podyplomowe "Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie" (SGGW)  2012 - 2013

2013

 • Kurs Dogoterapii Fundacja Psie Serce

2014

 • Kurs Instruktor szkolenia psów Fundacja Psie Serce

2016

 • III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

 • Studia podyplomowe "Zoopsychologia - problemy behawioru psów" (SGGW) 2016 -2017

2017

 • Szkolenie przewodników psów ratowniczych - Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

 • Seminarium z Paulą Rzewuską Tropienie użytkowe

2018

 • Warsztaty z mł. bryg. Marcinem Płoticą - Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych w terenie otwartym z użyciem metody biologicznej

 • Warsztaty doskonalące dla przewodników psów służbowych - Wiśniowa Góra

 • Warsztaty szkoleniowo - integracyjne dla zespołów ratowniczych - Dobra 2018

 • Josera Rescue Camp 2018 - zgrupowanie zespołów poszukiwawczo-ratowniczych

2019

 • Kurs Asystent lekarza weterynarii - Centrum łapa w dłoń

 • Kurs Grooming. Podstawy pielęgnacji psów i kotów

 • Kurs Profilaktyka weterynaryjna wybranych chorób psów i kotów

 • Kurs Geriatria psów i kotów

 • Redukowanie stresu w gabinecie weterynaryjnym i groomerskim

 • Kurs Rehabilitacja i fizjoterapia psów i kotów

 • Kurs Podstawy profilaktyki stomatologicznej psów i kotów

 • Kurs Otyłość u psów i kotów. Profilaktyka i terapia

 • Kurs Pierwsza pomoc przedweterynaryjna psów i kotów

 • Kurs Dietetyka weterynaryjna i prawidłowe żywienie psów i kotów

 • Kurs Masaż psów i kotów

 • Kurs Akupunktura weterynaryjna

 • Kurs Babeszjoza i inne choroby odkleszczowe

 • Kurs Fitoterapia weterynaryjna

 • VI Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

2020

 • Konferencja "Zrozumieć psa za schroniska" Akademia Dog Rescue - Kraków

2021

 • Warsztaty z detekcji z Marcinem Wyszyńskim - byłym dowódcą Grupy Przewodników Psów Bojowych K-9 w Wojskach Specjalnych

 • Warsztaty z detekcji dla Zoopsychologów -  K- 9 Projekt

 • Warsztaty aporterów - Psia Pasja

 • Warsztaty Pracy Wodnej Stowarzyszenia Terranova

 • Warsztaty tropowce & posokowce - Psia Pasja

2022

 • Kongres o żywieniu Twojego psa - Warszawa SGGW

 • Dog training - How to work with aggressive dogs - Ted Efthymiadis ( webinar)

 • Warsztaty dummy - Psia Pasja

 • Warsztaty tropowe - Psia Pasja

Studia SGGW - Zoopsychologia psów
Zoopsychologia_psów.jpg
Pies, hodowla i zachowanie.jpg
Behawiorystyka_psów.jpg
Asystent lekarza weterynarii.jpg
007.jpg
Kurs trenerski.jpg
Profilaktyka otyłości psów i kotów.jpg
Predyspozycje,_potrzeby_i_problemy_psów.
Rehabilitacja_i_fizjoterapia_psów_i_kotó
Grooming, pielęgnacja psów i kotów.jpg
warsztaty dla dzieci.jpg
Choroby odkleszczowe.jpg
PSP.png
Akupunktura weterynaryjna.jpg
warsztaty w gimnazjum.jpg
kurs dogo
zasw o wolontariacie.png
Profilaktyka_stomatologiczna_psów_i_kotó
skanuj0082.jpg
Grooming, pielęgnacja psów i kotów.jpg
Referencje behawiorysta lodz prowadzenia zajęć ze słuchaczami UTW.jpg
kurs instruktora behawiorysta lodz
Pierwsza_pomoc_psów_i_kotów.jpg
dogoterapia rodzice.jpg
Geriatria_psów_i_kotów.jpg
Fitoterapia psów i kotów.jpg
Redukowanie stresu w gabinecie.jpg
Masaż psów i kotów.jpg
Profilaktyka_wybranych_chorób.jpg
ukoończenie studiów Wojciechowska psy
ŻyweLekcjeWOS_broszuraZoopsycholog.png
ŻyweLekcjeWOS_broszura.png
pierwszy hotel dla psów.png
hotel dla psów.png
Nadaktywność, frustracja, agresja.jpg
III Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej
Warsztaty tropienia.jpg
KONGRES swiadectwo uczestnictwa behawiorysta lodz.png
bottom of page